เงื่อนไขและข้อตกลง ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า ” เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ ” ซึ่งจะเป็นความตกลงเกี่ยวกับ การให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ” การให้บริการ ” ของผู้ให้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” กับลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ” ผู้ใช้บริการ ” โดย ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ ก่อนที่จะรับการบริการจาก www.dmsolution.co.th โดยหากท่าน สงสัย และ/หรือ ไม่เข้าใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที

กรุณาอ่านข้อตกลงและระเบียบวิธีการใช้บริการอย่างละเอียด
1.การกระทำใดๆที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของอีเมล์และหรือโฮมเพจของสมาชิกให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียวผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
2. ห้ามใช้บริการนี้ ไปในทางที่ผิดกฏหมาย
3. ห้ามสมาชิกใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆที่เข้าข่าย ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่เว็บไซต์อื่น
4. สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบเพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสีย หายแก่สมาชิกเองและ/หรือระบบของserver โดยรวม
5. ห้ามสมาชิกกระทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะการ SPAM
6. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ลงโปรแกรมจำพวก IRC, Chatroom scripts, audio, video, midi หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้เกิด การโหลดของ CPU   ตลอดจนเป็น ภาระหนักต่อ Server
7. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพ  ของผู้ที่ละเมิด   หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.ผู้ให้บริการไม่อนุญาติให้ผู้ใช้บริการทำการเปลี่ยนแปลง  HTML CODE ภายในเว็ปไซต์ของผู้ใช้บริการเอง โดยวิธีการใดๆทั้งสิ้น และหากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนและเกิดผลเสียหายแก่ตัวเว็ปไซต์ ทางผู้ให้บริการขอยกเลิกสัญญา Service โดยทันที และ ไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้น
9.ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆที่พยายามกระทำการที่เป็นอันตรายแก่ระบบของเซิร์ฟเวอร์
10. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพความล่าช้า ความผิดพลาดการสูญเสียข้อมูลหรือ ความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
11. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันทีเมื่อพบว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้นๆอาจจะก่อให้เกิด หรือเป็นอันตรายต่อเซิฟร์เวอร์โดยรวม เช่นการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบหรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลสมาชิกอื่น หรือทำการใดๆที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์
12. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพของเว็บไซต์ และ/หรือ สิ่งต่างๆที่ผู้ใช้บริการนำมาฝากไว้ในอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในระบบของผู้ให้บริการ ในกรณีที่มีการสูญหาย ผู้ให้บริการจะพยายามติดตามให้ได้ข้อมูลของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นกลับคืนมา แต่ไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะสามารถ นำข้อมูลกลับมาได้อย่างสมบูรณ์
13. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำเว็บไซด์ ฟรีเว็บโฮสติ้ง และ ฟรีอีเมล์ หรือแจกจ่ายอีเมล์ภายใต้โดเมนท่านแก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานในบริษัทของท่าน
15. การตัดสินของทางเราถือเป็นสิ้นสุด
16. หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อ สอบถามได้ที่ dmsolution.co@gmail.com

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit